İnfak Derneği

Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

İnfak Derneği yönetim kurulu 1 Haziran Salı Günü, derneğe taşınmazlar alınması hususunu görüşmek üzere dernek binasında saat 18:00 da toplanacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.